Dobrý den, milí řidiči,

tento dotazník se zabývá hodnocením Vašeho řidičského chování. Dotazník je velmi jednoduchý – je to popis situací, které můžete zažít během řízení auta. U každé položky, prosím, označte jak často, pokud vůbec, se vám stávají. Označte v každém řádku jedno číslo u každé věty. Čísla jsou na stupnici 0–5 a mají následující význam:

0
Nikdy
1
Zřídka
2
Občas
3
Často
4
Velmi často
5
Skoro vždy

Je samozřejmě nemožné odpovídat zcela přesně: základem dotazníku je Vaše vnímání dané situace. Takže nemusíte uvažovat nad každou položkou dlouho, prostě udělejte co nejpřesnější a nejrychlejší odhad a označte číslo, které mu odpovídá. Pokud si svou odpověď rozmyslíte, jednoduše překlikněte na odpověď jinou. Dotazník obsahuje celkově 50 položek, jeho vyplnění Vám zabere 5–10 minut. Zkuste být, prosím, co nejupřímnější ve Vašich odpovědích.

Děkujeme

© Katedra psychologie Filosofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci. Dotazník v originální verzi: „The Driver Behaviour Questionnaire – DBQ“ publikovaný v roce 1990 profesorem Jamesem Reasonem. V české verzi (50položková verze) v roce 2018, autoři: Matúš Šucha, Tomáš Dominik, Daniel Dostál. Autory můžete kontaktovat prostřednictvím e‑mailu: matus.sucha@upol.cz.